Örebro räknar med fler invånare

Örebro har under de senaste tio åren sett en stadig ökning av sin befolkning och antalet invånare i kommunen har stigit med över 15.000 personer- Anledningarna till denna ökning är att man haft ett kraftigt inflyttningsöverskott samt att man även haft ett klart födelseöverskott – där antalet födda vida överstiger antalet avlidna. Det intressanta är naturligtvis det förra; att man i Örebro sett ett inflyttningsöverskott. Man har helt enkelt lyckats med att dels locka nya invånare och i en större omfattning även fått fler att stanna kvar i staden. Faktorer som varje stad eftersöker – men som få lyckas med i praktiken.

Örebro har helt enkelt mycket som lockar och fortsätter det i samma takt så kan man förmodligen räkna med att klättra på listan över Sveriges största städer. En lista där man idag befinner sig på plats nummer sex och där man med sina 107.038 personer i tätorten (år 2010) hamnar strax före Linköping (104.232) och strax bakom Västerås (110.877).

Framtiden ser ljus ut för Örebro och den naturliga frågan blir också: hur ljus är den egentligen?

Örebro – en prognos för framtidens befolkning

Örebro kommun räknar med att se en befolkningsökning där man inom kommunen kommer att hamna på en befolkning om antalet 164.000 vid år 2025. Nuvarande siffra är 144.200 stycken och man har även tagit fram några intressanta punkter i sin 10-årsprognos. Vi tänkte återge några av dessa här nedan:

  • 2000 personer/årligen är siffrorna man förväntas växa med inom kommunen – något som skulle göra att man redan vid år 2018 har passerat 150.000 invånare.
  • Antalet barn förväntas öka – i följande åldrar och med följande antal: 1-5 år (förskolan): 115 barn. 6-15 (grundskolan): 360 elever. Gymnasieålder- 16-18 år: 130 elever.
  • Antalet invånare i pensionsåldern förväntas öka i genomsnitt med 440 stycken per år.
  • Ett litet problem finns och detta då man kan se att befolkningen i arbetsför ålder – 20-64 år – förväntas öka lite långsammare än vad fallet är för barn och pensionärer. Det gör att en demografisk försörjningsbörda kommer att uppstå de närmaste tio åren.