Solceller för BRF ger mervärden

Ett konstruktivt sätt att minska bostadsrättshavarens kostnader är att utnyttja fastigheternas tak och installera solceller för BRF. Bra för klimat och plånbok!

De flesta är överens om att något måste göras för att minska jordklotets uppvärmning och användningen av fossila bränslen. Risken är annars stor att miljön kommer att drabbas med översvämningar och häftiga omslag i väderleken. Som privatperson finns det en palett av åtgärder att vidta för att påverka klimatet.

En åtgärd är att övergå till att köra elbil. Du kan också sänka inomhustemperaturen eller ändra ditt system för uppvärmning. En av de mest direkta åtgärderna i en bostadsrättsförening är att installera solceller på taken. En åtgärd som sänker kostnaderna för köpt energi och som samtidigt höjer bostadsrätternas värde på sikt.

Kalkyl för solceller för BRF

Att ta beslut i en bostadsrättsförening kan ibland vara svårt och de boendes åsikter kan vara svåra att jämka ihop. Du är ordförande i en BRF och din förening brottas med allt högre elkostnader. Från några av de yngre boende har en fråga väckts och ett förslag om att satsa på solpaneler kommer att tas upp på ett kommande årsmöte. Själv är du skeptisk men inför mötet läser du på.

Att vi har för få antal soltimmar i Sverige för att solel ska löna sig är en väletablerad myt. När du kontaktar en firma som installerar solceller för BRF kan du och företaget konstatera att era tak kommer att generera mer el än vad de boende förbrukar under vissa tidpunkter. Den elen kan ni sälja till elnätet.

6 Aug 2023