Sköt din flyttstädning i Örebro

Att man flyttar innebär per definition att man vänder blad och påbörjar ett nytt kapitel i sitt liv och detta oavsett vilken anledning som ligger bakom flytten i fråga. I de flesta fall kan man säga att en flytt för med sig en positiv känsla och att det är något som man ser fram emot; något som blir extra tydligt om man ska flytta från en stad till en annan och i och med detta verkligen påbörja ett nytt liv. En sådan flytt – från exempelvis Örebro till Stockholm – innebär dock också att personen som ska flytta verkligen anstränger sig och planerar på ett lite bättre sätt än vad fallet vore vid en flytt från en bostad till en annan inom Örebro.

Med detta menar vi att man måste se till att räkna ut hur lång tid resan tar, hitta ett lämpligt – stort! – fordon för att köra allt bohag samt att även involvera tillräckligt med kompisar för att bära allting. Gör man allt detta så har man också klarat av allt som krävs för att en flytt från Örebro till Stockholm ska anses som lyckad. Eller?

Nej, här har vi medvetet utelämnat ett moment och det är tyvärr något som sker även i praktiken och som många gör vid liknande flyttar. Efter att allting är flyttat, allt bohag transporterat från Örebro till den nya bostaden i Stockholm så måste man nämligen återvända och man måste göra det för att städa. En flyttstädning är nämligen det sista momentet i en flytt – oavsett om den sker från Örebro eller från någon annan stad i Sverige – och det är här som man börjat kunna se en oroväckande trend där många struntar i att genomföra en flyttstädning. Något som kan vara lätt att förstå om man ser till ovanstående scenario; men som av den anledningen inte fungerar som en ursäkt.

Kort och gott; en flyttstädning måste genomföras om ingenting annat är överenskommet med de nya ägarna till bostaden. Det är nämligen till syvende och sist dessa som drabbas och som tvingas påbörja sitt nya liv, i sin nya bostad, med att städa – en start som för med sig allt annat än positiva känslor och som nog de flesta kan relatera till. Om man av någon anledning inte skulle vilja, hinna eller orka genomföra sin flyttstädning så får man – helt enkelt – betala för att slippa och leja in en städfirma för ändamålet. Något som idag är mer förmånligt än någonsin.

Använd ditt rut-avdrag för din flyttstädning

Är man berättigad så är nämligen rut-avdraget fullt möjligt att använda vid en flyttstädning och detta är således perfekt vid dessa längre flyttar från en stad till en annan – Örebro- Stockholm, som i exemplet ovan – och innebär att man drar av upp till halva kostnaden för arbetet som städfirman genomför. En summa som man sedan får tillbaka på sin skatt. Flyttstädning måste göras och professionell hjälp har aldrig varit billigare att anlita. Gör det.

18 Sep 2017